enquiries
Generated: 2024-07-05 10:23:36
Offer collection has been completed
Zapewnienia kompetencji analitycznych dla projektu NSCC (Nowy System Contact Center) - Z52/7/1
Start Date: 2024-07-05 10:30:00 Completion date: 2024-07-12 10:00:00 Deadline for questions: 2024-07-09 10:00:00
Orderer
Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
NIP: 527-020-33-13
Buyer: Gajewski, Karol
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
Contact person in substantive matters: Gajewska, Justyna
Enquiry contents

Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia kompetencji analitycznych dla projektu NSCC (Nowy System Contact Center).

Prosimy o złożenie oferty na podstawie załączonego OPZ oraz Istotnych postanowić umowy.

 

Attachments
Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S_A_.pdf 151.01 KB 2024-07-05 09:39:42
Zasady obowiazujące Dostawców w Postępowaniach zakupowych.pdf 161.60 KB 2024-07-05 09:39:42
Istotne_postanowienia_umowy.docx 48.28 KB 2024-07-05 09:39:43
OPZ.docx 23.14 KB 2024-07-05 09:53:05
Currency:
PLN
Products
Product Product Index/No. Quantity Unit
1. Zapewnienia kompetencji analitycznych dla projektu NSCC (Nowy System Contact Center) 1 szt.
Delivery date: 22-07-2024
Hide details
Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):
1. Terms of payment: 30 days
2. Place of delivery: company headquarters
3. Transport cost: attributable to the supplier
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednimi pracownikami
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie usługi
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Additional formal conditions:
-
Additional questions regarding the offer:

1. Wraz z ofertą prosimy o przedstawienie doświadczenia w projektach dla branży finansowo-bankowej z praktycznym doświadczeniem w sporządzaniu dokumentacji wymagań.

2. Wraz z ofertą prosimy o przedstawienie znajomość branży i rozwiązań dla CC w szczególności: działających w systemie nie chmurowym.

3. • w ramach świadczenia przedmiotowej usługi na rzecz Banku korzystać będziemy z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

4. • w ramach przedmiotu umowy będziemy dostarczać na rzecz Banku usługę chmurową, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

Warning:

  1. Our company uses the Logintrade Procurement platform as a means to contact the suppliers.
  2. Trading offers are accepted only by the procurement platform.
  3. Registration in our suppliers database, browsing enquiries and submitting commercial offers is free of charge.
  4. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the supplier database in order to receive a login and a password to your account. One supplier account allows you to receive enquiries from multiple buyers.
  5. To view enquiries from the company that made them, you must be registered with the company's supplier database.
  6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.