enquiries
Generated: 2024-07-08 08:05:51
Offer collection has been completed
Polisa majątkowa na 2024/2025 - Z38/4/1
Start Date: 2024-07-08 09:00:00 Completion date: 2024-07-12 12:00:00 Deadline for questions: 2024-07-10 10:00:00
Orderer
Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
NIP: 527-020-33-13
Buyer: Dogońska, Monika
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: 515111640
Contact person in substantive matters: Surała, Bożena
Enquiry contents

Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na: polisa majątkowa na 2024/2025

Okres ubezpieczenia: rok począwszy od dnia 01-08-2024 r.

Bank oczekuje złożenia oferty przez ubezpieczycieli. Oferty nie mogą być składane przez brokerów.

Przedmiotem ubezpieczenia jest: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

1) budynki i budowle; maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, gotówka, sprzęt elektroniczny przenośny (powyżej 10 lat), mienie osób trzecich, mienie pracownicze, niskocenne składniki majątku,

2) sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (poniżej 10 lat), dane, nośniki danych, oprogramowanie, zwiększone koszty działalności,

3) odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem albo użytkowaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli do złożenia oferty niezbędne będą szczegółowe informacje - zostaną przekazane po podpisaniu oświadczenia o poufności - w załączeniu.

Do oferty należy załączyć projekt polisy.

Pozdrawiam,
Monika Dogońska
Menedżer ds. Zakupów
Departament Analityki Kosztów, Zakupów i Administracji
K: +48 515 111 640

 

 

 

Attachments
Currency:
PLN
Products
Product Product Index/No. Place of delivery Quantity Unit
1. polisa majątkowa 2024/2025 Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa 1 szt.
Delivery date: 10-07-2024
Hide details
Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):
1. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednimi pracownikami
2. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie usługi
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni
Additional formal conditions:

Bank oczekuje złożenia oferty przez ubezpieczycieli.

Additional questions regarding the offer:

1. W ramach świadczenia przedmiotowej usługi na rzecz Banku korzystać będziemy z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

2. W ramach przedmiotu umowy będziemy dostarczać na rzecz Banku usługę chmurową, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

Warning:

  1. Our company uses the Logintrade Procurement platform as a means to contact the suppliers.
  2. Trading offers are accepted only by the procurement platform.
  3. Registration in our suppliers database, browsing enquiries and submitting commercial offers is free of charge.
  4. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the supplier database in order to receive a login and a password to your account. One supplier account allows you to receive enquiries from multiple buyers.
  5. To view enquiries from the company that made them, you must be registered with the company's supplier database.
  6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.