enquiries
Generated: 2024-06-19 14:55:14
Offer collection has been completed
Zakup usług wsparcia dla aplikacji TOAD - Z62/6/1
Start Date: 2024-06-19 14:57:00 Completion date: 2024-06-25 15:00:00 Deadline for questions: 2024-06-24 13:08:00
Orderer
Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
NIP: 527-020-33-13
Buyer: Trzonkowski, Mariusz
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
Contact person in substantive matters: Kietliński, Robert
Enquiry contents

Bank Ochrony Środowiska S.A.  zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup usługi Asysty Technicznej dla licencji aplikacji Toad firmy Quest.

Wsparciem objęte są poniższe pozycje:

 1. TOAD FOR ORACLE DBA EDITION PER SEAT - Ilość: 1, Okres: 01.10.2024 - 31.12.2027, 

 2. TOAD FOR ORACLE BASE EDITION PER SEAT - Ilość: 37, Okres: 01.10.2024 - 31.12.2027, 

 3. TOAD FOR ORACLE BASE EDITION PER SEAT W/DB ADMIN MODULE - Ilość: 7, Okres: 01.10.2024 - 31.12.2027, 

 4. TOAD FOR ORACLE XPERT EDITION PER SEAT W/DB ADMIN MODULE - Ilość: 7, Okres: 01.10.2024 - 31.12.2027, 

 5. TOAD FOR ORACLE BASE EDITION PER SEAT - Ilość: 5, Okres: 01.07.2024 - 31.12.2027,

 6. TOAD FOR SQL SERVER PROFESSIONAL EDITION PER SEAT - Ilość: 5, Okres: 01.07.2024 - 31.12.2027,

 7. TOAD FOR DB2 LUW BASE EDITION PER SEAT - Ilość: 5, Okres: 01.07.2024 - 31.12.2027, 

 

W postępowaniu zakupowym  oferty mogą  złożyć podmioty o statusie Partnera firmy Quest.

Currency:
PLN
Products
Product Product Index/No. Place of delivery Quantity Unit
1. TOAD FOR ORACLE DBA EDITION PER SEAT 01.10.2024 - 31.12.2027 Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa 1 usługa
Delivery date: 28-06-2024
Hide details
2. TOAD FOR ORACLE BASE EDITION PER SEAT - #1 01.10.2024 - 31.12.2027 Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa 37 usługa
Delivery date: 28-06-2024
Hide details
3. TOAD FOR ORACLE BASE EDITION PER SEAT W/DB ADMIN MODULE 01.10.2024 - 31.12.2027 Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa 7 usługa
Delivery date: 28-06-2024
Hide details
4. TOAD FOR ORACLE XPERT EDITION PER SEAT W/DB ADMIN MODULE 01.10.2024 - 31.12.2027 Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa 7 usługa
Delivery date: 28-06-2024
Hide details
5. TOAD FOR ORACLE BASE EDITION PER SEAT - #2 01.07.2024 - 31.12.2027 Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa 5 usługa
Delivery date: 28-06-2024
Hide details
6. TOAD FOR SQL SERVER PROFESSIONAL EDITION PER SEAT 01.07.2024 - 31.12.2027 Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa 5 usługa
Delivery date: 28-06-2024
Hide details
7. TOAD FOR DB2 LUW BASE EDITION PER SEAT 01.07.2024 - 31.12.2027 Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa 5 usługa
Delivery date: 28-06-2024
Hide details
Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):
1. Termin płatności: 14 dni
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednimi pracownikami
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie usługi
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Potwierdzamy status partnera firmy Quest
Additional formal conditions:
-
Additional questions regarding the offer:

1. Czy w ramach świadczenia przedmiotowej usługi na rzecz Banku korzystać będą Państwo z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

2. Czy w ramach przedmiotu umowy będą Państwo dostarczać na rzecz Banku usługę chmurową, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

Warning:

 1. Our company uses the Logintrade Procurement platform as a means to contact the suppliers.
 2. Trading offers are accepted only by the procurement platform.
 3. Registration in our suppliers database, browsing enquiries and submitting commercial offers is free of charge.
 4. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the supplier database in order to receive a login and a password to your account. One supplier account allows you to receive enquiries from multiple buyers.
 5. To view enquiries from the company that made them, you must be registered with the company's supplier database.
 6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.