enquiries
Generated: 2024-07-10 14:24:57
Offer collection has been completed
RFI - System do obsługi zdalnego procesu kredytowego dla partnerów - Z40/4/1
Start Date: 2024-07-10 14:30:00 Completion date: 2024-07-19 12:00:00 Deadline for questions: 2024-07-17 12:00:00
Orderer
Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
NIP: 527-020-33-13
Buyer: Dogońska, Monika
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: 515111640
Contact person in substantive matters: Skotarek, Łukasz
Enquiry contents

Szanowni Państwo,

jesteśmy zainteresowani uzyskaniem informacji na temat możliwości zbudowania systemu do obsługi zdalnego procesu kredytowego dla partnerów.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku - "Zdalny proces kredytowy dla partnerów RFI.docx"

Oczekujemy przedstawienia oferty zawierającej:

1. Potwierdzenie możliwości realizacji zgodnie z przedstawionymi założeniami

2. Warunki cenowe z podziałem na:

- koszt wdrożenia + elementy dodatkowe np. licencja

- SLA / utrzymanie / rok

- gwarancja / rok

- inne niezbędne

3. Określenie przybliżonego czasu realizacji

Prosimy, aby w platformie wskazać cenę łączną zawierającą wszystkie składowe ceny. Do oferty prosimy załączyć ofertę merytoryczną wraz z uwzględnieniem informacji zawartych w załączniku "Zdalny proces kredytowy dla partnerów RFI.docx" oraz szczegółów wskazanych w punktach 1-3 powyżej.

Jednocześnie informujemy, że uzyskane w ramach RFI informacje posłużą do wypracowania decyzji kierunkowych oraz zdefiniowania ostatecznych oczekiwań banku.

Bank zastrzega sobie prawo do możliwości omówienia nadesłanej odpowiedzi na RFI, za pośrednictwem MS Teams.

Przeprowadzenie RFI nie rodzi po stronie banku obowiązku przeprowadzenia postępowania zakupowego w zakresie przedmiotu zakupu objętego zakresem RFI.

Informacje  zawarte  w  niniejszym  RFI  mogą  być  wykorzystane jedynie  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  tj.  w celu  przygotowania zapytania ofertowego (RFP).

Pozdrawiam,

Monika Dogońska
Menedżer ds. Zakupów
Departament Analityki Kosztów, Zakupów i Administracji
K: +48 515 111 640


 

 

Currency:
PLN
Products
Product Product Index/No. Quantity Unit
1. System do obsługi zdalnego procesu kredytowego dla partnerów 1 usługa
Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):
1. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednimi pracownikami
2. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie usługi
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni
Additional formal conditions:

Prosimy o potwierdzenie możliwości realizacji zgodnie z założeniami przedstawionymi w załączniku - "Zdalny proces kredytowy dla partnerów RFI.docx"

Additional questions regarding the offer:

1. W ramach świadczenia przedmiotowej usługi na rzecz Banku korzystać będziemy z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

2. W ramach przedmiotu umowy będziemy dostarczać na rzecz Banku usługę chmurową, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

Warning:

  1. Our company uses the Logintrade Procurement platform as a means to contact the suppliers.
  2. Trading offers are accepted only by the procurement platform.
  3. Registration in our suppliers database, browsing enquiries and submitting commercial offers is free of charge.
  4. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the supplier database in order to receive a login and a password to your account. One supplier account allows you to receive enquiries from multiple buyers.
  5. To view enquiries from the company that made them, you must be registered with the company's supplier database.
  6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.