enquiries
Generated: 2024-06-25 14:23:53
Offer collection has been completed
Zakup wyposażenia meblowego do Centrum Biznesowego w Warszawie (ul. Żelazna 32) - Z50/9/1
Start Date: 2024-06-26 14:00:00 Completion date: 2024-07-04 12:00:00 Deadline for questions: 2024-07-03 13:00:00
Orderer
Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
NIP: 527-020-33-13
Buyer: Stolarczyk, Krzysztof
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
Contact person in substantive matters: Kufel, Łukasz
Enquiry contents

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na  zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego do Centrum Biznesowego w Warszawie, ul. Żelazna 32, zgodnie z  załączonym OPZ.

Z poważaniem

Krzysztof Stolarczyk

Attachments
Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S_A_.pdf 151.01 KB 2024-06-25 12:55:15
Zasady obowiazujące Dostawców w Postępowaniach zakupowych.pdf 161.60 KB 2024-06-25 12:55:16
OFERTA.xlsx 401.27 KB 2024-06-25 12:55:17
Opis przedmiotu zamówienia.docx 2.43 MB 2024-06-25 12:55:17
Projekt_umowy.zip 2.55 MB 2024-06-25 12:55:18
Currency:
PLN
Products
Product Product Index/No. Place of delivery Quantity Unit
1. Wyposażenie meblowe do CB Warszawa Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa 1 szt.
Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):
1. Termin płatności: 14 dni
2. Place of delivery: company headquarters
3. Transport cost: attributable to the supplier
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednimi pracownikami
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie usługi
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Additional formal conditions:
-
Additional questions regarding the offer:

1. Czy w ramach świadczenia przedmiotowej usługi na rzecz Banku korzystać będą Państwo z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

2. Czy w ramach przedmiotu umowy będą Państwo dostarczać na rzecz Banku usługę chmurową, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)"

Warning:

  1. Our company uses the Logintrade Procurement platform as a means to contact the suppliers.
  2. Trading offers are accepted only by the procurement platform.
  3. Registration in our suppliers database, browsing enquiries and submitting commercial offers is free of charge.
  4. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the supplier database in order to receive a login and a password to your account. One supplier account allows you to receive enquiries from multiple buyers.
  5. To view enquiries from the company that made them, you must be registered with the company's supplier database.
  6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.