enquiries
Generated: 2024-07-09 10:55:31
Offer collection has been completed
Mała gliniana doniczka z terakoty z nasionami słonecznika 500 sztuk - Z64/8/1
Start Date: 2024-07-09 11:00:00 Completion date: 2024-07-15 10:00:00 Deadline for questions: 2024-07-11 11:00:00
Orderer
Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
NIP: 527-020-33-13
Buyer: Wikar, Mirosława
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
Contact person in substantive matters: Cierpikowska-Piorunek, Karolina
Enquiry contents

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do rozpoczętego postępowania zakupowego zapraszam do złożenia oferty na zakup 500 małych sztuk glinianych doniczek z terakoty z nasionami słonecznika, wyprodukowanych w EU z krążkiem torfowym w zestawie, wraz z rozesłaniem wg rozdzielnika na 16 lokalizacji.

Z nadrukiem na kartonie na górze napisu w kolorze zielonym:

"Rozmnażamy wiedzę!

Przewodnik dla MŚP o zrównoważonym finansowaniu

Pobierz na www.bosbank.pl/EKO + logo banku"

Wymiary produktu: 6x5,5x5 cm. 

Pozdrawiam, Mirosława Wikar. 

Currency:
PLN
Show details
Products
Product Product Index/No. Quantity Unit
1. Mała gliniana doniczka z terakoty z nasionami słonecznika 500 sztuk 500 szt.
Description:  Mała gliniana doniczka z terakoty z nasionami słonecznika. Wyprodukowane w EU. Krążek torfowy w zestawie. Wymiary produktu: 6x5,5x5 cm
Hide details
Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):
1. Termin płatności: 14 dni
2. Place of delivery: company headquarters
3. Transport cost: attributable to the supplier
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednimi pracownikami
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie usługi
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Additional formal conditions:
-
Additional questions regarding the offer:

1. Czy w ramach świadczenia przedmiotowej usługi na rzecz Banku korzystać będą Państwo z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej, do której ma zastosowanie KomunikatUKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

2. Czy w ramach przedmiotu umowy będą Państwo dostarczać na rzecz Banku usługę chmurową, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

Warning:

  1. Our company uses the Logintrade Procurement platform as a means to contact the suppliers.
  2. Trading offers are accepted only by the procurement platform.
  3. Registration in our suppliers database, browsing enquiries and submitting commercial offers is free of charge.
  4. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the supplier database in order to receive a login and a password to your account. One supplier account allows you to receive enquiries from multiple buyers.
  5. To view enquiries from the company that made them, you must be registered with the company's supplier database.
  6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.