enquiries
Generated: 2024-06-21 15:07:39
Offer collection has been completed
Zakup serwerów IBM Power S1014 - Z33/4/1
Start Date: 2024-06-21 15:30:00 Completion date: 2024-06-28 12:00:00 Deadline for questions: 2024-06-25 12:00:00
Orderer
Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
NIP: 527-020-33-13
Buyer: Dogońska, Monika
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: 515111640
Contact person in substantive matters: Ciżewski, Karol
Enquiry contents

Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na zakup serwerów IBM Power S1014.

W postępowaniu zakupowym oferty mogą składać wyłącznie krajowi Partnerzy IBM o statusie minimum GOLD.

Postępowanie zakupowe dotyczy:

  • Dostawy Sprzętu, tj. 2 Serwerów IBM Power model S1014,
  • Wykonania Wdrożenia ((wdrożenie realizowane pod nadzorem i współudziale IBM Infrastructure Expert Labs),
  • Zapewnienia przez Dostawcę świadczenia Gwarancji na rzecz Odbiorcy przez Producenta Sprzętu (60-miesięczna Gwarancja w trybie 24/7/365 z gwarantowanym czasem naprawy 24 godzin (fix time)).

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu zawiera projekt umowy stanowi załącznik do Zapytania.

Pozdrawiam,
Monika Dogońska
Menedżer ds. Zakupów
Departament Administracji
K: +48 515 111 640

 

Currency:
PLN
Products
Product Product Index/No. Quantity Unit
1. Serwer IBM Power S1014 z 60-miesięczną gwarancją 2 szt.
Delivery date: 30-08-2024
Hide details
2. Wdrożenie Sprzętu 1 usługa
Delivery date: 30-08-2024
Hide details
Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):
1. Terms of payment: 30 days
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednimi pracownikami
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie usługi
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”
5. Oświadczamy, że posiadamy status krajowego Partnera IBM o statusie minimum GOLD
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni
Additional formal conditions:
-
Additional questions regarding the offer:

1. W ramach świadczenia przedmiotowej usługi na rzecz Banku korzystać będziemy z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

2. W ramach przedmiotu umowy będziemy dostarczać na rzecz Banku usługę chmurową, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

3. Etap I: Dostawa Sprzętu do …… dni od daty podpisania Umowy

4. Etap II: Wykonanie Wdrożenia do …… dni od daty zakończenia Etapu I

Warning:

  1. Our company uses the Logintrade Procurement platform as a means to contact the suppliers.
  2. Trading offers are accepted only by the procurement platform.
  3. Registration in our suppliers database, browsing enquiries and submitting commercial offers is free of charge.
  4. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the supplier database in order to receive a login and a password to your account. One supplier account allows you to receive enquiries from multiple buyers.
  5. To view enquiries from the company that made them, you must be registered with the company's supplier database.
  6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.